Za sva pitanja o judu i opće informacije zovite nas i pišite:

JUDO KLUB JASKA

Nikole Tesle 32
Jastrebarsko

Mobitel:
098-939-4347 Tea
099-848-9094 Ivica

Email: judo.jaska@zg.t-com.hr


 

 

Kontaktirajte nas!